Krzysztof Maj

 

Jest notariuszem od 2000 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. W latach 1994 – 1997 odbył aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie. W latach 1997 - 2000 odbył asesurę notarialną w Kancelarii Notarialnej Notariusz Elżbiety Stelmach.

 

 

Ryszard Gomółka

 

Jest notariuszem od 2006 roku. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W latach 1999 – 2002 odbył aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie. W latach 2002 - 2005 odbył asesurę notarialną w Kancelarii Notarialnej Notariusz Elżbiety Stelmach i Krzysztofa Maja.